The Chamber of Secrets


Get Help Or Complain?Xin chào quý bạn và các vị! Lại là mình đây!

Sau đây mình xin hướng dẫn về việc sử dụng Marvis. Hiện tại Marvis có 2 chức năng chính gồm: SeeSomething và DoSomething.

- Các chức năng chỉ xem (SeeSomething): Các chức năng ở phần này khi sử dụng không cần đăng nhập. Hiện tại phần này chỉ có chức năng tra cứu danh mục bệnh nghề nghiệp, bệnh dài ngày và chức năng tính tiền đóng BHXH tự nguyện. Chức năng tính tiền đóng BHXH tự nguyện dùng để tính số tiền phải đóng khi tham gia và có hỗ trợ tính đóng bù khi đóng trễ hạn.

- Các công cụ hỗ trợ (DoSomething): Để sử dụng phần này thì cần phải đăng nhập. Tài khoản là email được cấp quyền truy cập Marvis.

Các công cụ trước đây tách riêng các phần của Tiếp nhận hồ sơ, Nội bộ, Thu sổ thẻ...thì hiện nay đã được gôm về một bộ. Chỉ sử dụng một tài khoản để đăng nhập. Tuy nhiên, để sử dụng được hết các tính năng liên quan đến các phần mềm khác nhau thì cần phải cấu hình tài khoản. Sau khi đăng nhập thành công, vui lòng vào phần Cấu hình tài khoản (như hình dưới) để cấu hình các tài khoản các phần mềm để sử dụng hết tính năng công cụ.Xin chào quý bạn và các vị! Lại là mình đây!

Nếu có vấn đề thắc mắc. Vui lòng liên hệ Marvo!

Tel, Zalo, Telegram: 0975.644.337

Fb: Marvo

Email: [email protected] hoặc [email protected]